01

Belysningslösningar som lyser över industrier

På Wikrolux tillverkar vi briljanta belysningslösningar och säker nödbelysning för allt från butiker och parkeringshallar till gruvor och fartyg.

02

Våra produkter

Belysningslösningar för modern industri

Vi är stolta över förstklassiga belysningslösningar som är skräddarsydda för olika branscher, från mångsidiga belysningslösningar för butiker, parkhallar och gruvdrift, till banbrytande nödbelysning för industriella och kommersiella miljöer. Varje produkt förkroppsligar vårt engagemang för kvalitet, innovation och säkerhet.

03

Nödbelysning

Våra industrispecifika nödbelysningslösningar garanterar säkra utgångar i kritiska situationer. På Wikrolux tillverkar vi pålitliga och innovativa nödutgångsskyltar av högsta kvalitet som räddar liv i komplexa industrier.

04

Nödbelysning för fartyg

Vi tillverkar effektiv och hållbar nödbelysning skräddarsydd för den krävande sjöfartsindustrin för både inom- och utomhusmiljöer. Våra nödutgångsskyltar håller hög kvalitet och garanterar säkerhet och tillförlitlighet vid havets olika utmaningar.

05

Allmän belysning

Våra energieffektiva LED-belysningslösningar är idealiska för miljöer såsom gruvdrift, parkeringshallar och butiker. I tillverkningen av våra produkter prioriterar vi innovation och effektivitet för säker och funktionell belysning. Vi belyser industrier med kvalitet och hållbarhet.

06

Kontakta oss

Samarbeta med oss för säker nödbelysning

Upplev våra belysningslösningar – effektivitet och hållbarhet kombinerat för dina industriella och kommersiella behov. Kontakta oss idag!