01

Ledande inom belysningslösningar

Drivna av innovation tillverkar vi enastående nöd- och LED-belysningslösningar för industriella miljöer. Vårt engagemang för innovation driver oss att tillverka briljanta och nytänkande belysningslösningar utformade för din säkerhet och effektivitet.

02

Om oss

Vi tillverkar framstående och pålitliga belysningslösningar

På Wikrolux är vårt engagemang förankrat i att säkerställa säkerhet och effektivitet genom innovativa LED- och nödbelysningslösningar. Genom att inrymma hela tillverkningsprocessen under ett tak har vi tillverkat högkvalitativ belysning för byggnader, fartyg och krävande industrier sedan 1989. Vårt mål är att genom hållbara metoder och innovativa tankesätt tillverka belysningslösningar för säker evakuering och effektiv belysning.

03

Tillverkning

Din pålitliga partner för briljanta belysningslösningar

Vi är din pålitliga partner för högkvalitativa LED-belysningslösningar och säker nödbelysning. Som en tillverkare driven av innovation är pålitlighet vår hörnsten, och med vårt orubbliga engagemang för belysning av högsta kvalitet säkerställer vi att varje produkt uppfyller stränga standarder för hållbarhet, effektivitet och säkerhet. På Wikrolux är pålitlighet inte bara ett löfte; det är inbyggt i varje produkt vi skapar. Med ett starkt fokus på kvalitet är vi din pålitliga partner för innovativa, pålitliga och högkvalitativa belysningslösningar.

04

Vårt etos

På Wikrolux driver vi innovation och hållbarhet framåt

Wikrolux grundades 1989 med enastående nödbelysningslösningar som ledstjärna. Vår resa har definierats av en orubblig strävan efter perfektion genom att tillverka högkvalitativa LED-belysningslösningar och nödbelysning med hela tillverkningsprocessen under ett och samma tak.

05

Hållbarhet

Sustainable Factory: för en mer hållbar framtid

Vi arbetar för en hållbar framtid

I hjärtat av Jakobstad lyser Wikrolux vision för en hållbar framtid starkt genom vårt banbrytande projekt: Sustainable Factory. Driven av grundarnas obevekliga engagemang för innovation och hållbarhet, innebär denna hållbarhetssatsning ett transformativt steg mot miljömedveten tillverkning.

Våra hållbarhetsprinciper

Partners och människor

Garantera en säker och hälsosam arbetsmiljö Rättvisa arbetsmetoder och främjande av anställdas fysiska och psykiska välbefinnande Efterlevnad av relevanta miljö-, arbets- och säkerhetsföreskrifter Samarbete med leverantörer, kunder och andra partners för att säkerställa att de upprätthåller hållbarhetsstandarder Skydda och förbättra den lokala biologiska mångfalden Filantropiska initiativ och stöd

Produkter

Välj miljövänliga material och prioritera leverantörer med hållbara inköpsmetoder Engagera lokalsamhället för att ta itu med problem, bidra positivt och bygga starka relationer Investera i forskning och utveckling för att kontinuerligt förbättra hållbarhetsmetoder och utveckla miljövänliga produkter Implementera hållbara metoder som främjar miljön och bidrar till långsiktiga kostnadsbesparingar

Verksamhet

Använd förnybar energi och energieffektiv teknologi Minska vattenanvändningen, minimera avfall och främja återvinning och återanvändning av material Optimera transportlogistiken för att minska bränsleförbrukningen och utsläppen i distributionskedjan

Kontroll

Använd avancerade kontrollåtgärder för föroreningar Rapportera om miljömässiga och sociala resultat Sträva efter koldioxidneutralitet genom utsläppsminskning och koldioxidkompensation Sträva efter certifieringar som ISO 14001 och ISO 45001 för att visa engagemang för hållbarhet och säkerhet

06

Kontakta oss

Vi är redo att inleda samarbetet

Upplev våra belysningslösningar – effektivitet och hållbarhet kombinerat för dina branschbehov. Kontakta oss idag!